Boys

Scorecard

Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Akshadhar666565665000000000
Amayveer656567765000000000
Fatehvir Singh445454674000000000
Kanan Bhadu566665655000000000
Sohraab Singh Talwar666584676000000000
Zorawar Sandhu447464644000000000
Par434354544---------
PosPlayerParR1Total
1Fatehvir Singh364343
1Zorawar Sandhu364343
3Kanan Bhadu365050
4Akshadhar365151
5Amayveer365353
6Sohraab Singh Talwar365454

 

Girls

Scorecard

Player 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
PosPlayerParR1Total